CENTRALA FOTOVOLTAICA PENTRU CONSUM PROPRIU 873 kWp GOODMILLS ROMANIA

Având in vedere:

Rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție de lucrări pentru proiectarea și execuția lucrărilor: “CENTRALA FOTOVOLTAICA PENTRU CONSUM PROPRIU 873 kWp GOODMILLS ROMANIA” pentru finanțarea căruia, subscrisa a formulat cerere de finanțare, in cadrul Procedurii de ofertare concurențială pentru sprijinirea investițiilor în capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, fără instalații de stocare integrate, așa cum aceasta procedură este prevăzută și se desfășoară în conformitate cu prevederile Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021 – 2030 (PNIESC), Fondul pentru Modernizare – Tranziția către neutralitate climatica- Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Prin prezenta va facem cunoscut faptul ca, in urma evaluării ofertelor si aplicării criteriului de atribuire la ofertele depuse in cadrul Procedurii de atribuire a contractului menționat mai sus, oferta câștigătoare este cea depusa de societatea ELNET INSTAL S.R.L., cu un punctaj total de 99,4 de puncte si o valoare totala ofertata de 3.049.221,82 LEI (echivalent cu 612.835 EURO) fără tva.

Cu stima,
Manager de proiect